Bu çalışma Amaziglerin sadece kültürel özellikleriyle değil aynı zamanda kültürel ve siyasi duruşları, bu ikisinin ulusal bütünleşme ile ilişkisi ve özellikle de siyasi otoritenin kesintiye uğramasıyla ortaya çıkan yeni koşullara odaklanmaktadır. Bu nokta şu açıdan önemlidir; Amaziglerin siyasal sistemin kurallarını reddetmesi iki sebebe dayanmaktadır: Birincisi, her etnik unsur gibi kültürel farklılıklarını ortaya koymak; ikincisi, devlet yönetiminde paylarını arttırmak. Bunların gerçekleşmesi bir arada yaşama anlayışını geliştirecek, özerklik ve federal yönetim gibi Amaziglerin toplumdan soyutlanmasına neden olacak taleplerin önüne geçecektir. Umulur ki geçiş evresinin ortaya çıkardığı durum, demografik grupların, özellikle de eski yönetim zamanında zulme maruz kalmış olanların taleplerinin arttığı bir dönemde taleplerin netleştirilmesi ve sosyal-siyasi sorunların çözüme kavuşturulmasına yardımcı olur. Bundan dolayı Amaziglerin talepleri, anayasal hakların elde edilmesine başlangıç olması açısından ve devletin kültürel yapısının çeşitliliği kapsamında değerlendirilerek dilsel hakların kazanılmasını içeriyor.