Birçok silahlı grup ve uluslar ötesi erişimi olan kaçakçılık ağı, Libya’nın güneyinin Sahil-Sahra bölgesiyle birleştiği hattı kontrol etmektedir. Yaygın dış algının tersine, en azından siyasi mücadelelerle ilgili olarak, Libya’nın güneybatısında (Fizan) radikal grupların varlığı az görülen bir olgudur. Sınır, kaçakçılık güzergâhları, petrol sahaları ve şehirlerin kontrolü üzerindeki rekabet, ve bütün toplulukların vatandaşlık statüsüne dair çekişmeler daha büyük öneme haizdir. Libya’nın güneyinde yer alan bu çekişmeler, müdahil grupların ulus-aşırı bağlantıları nedeniyle bölgesel bir niteliğe sahiptir.

Bu çalışma, Libya’nın güneyindeki mevcut aktörler ve çatışma alanları hakkında genel bilgi sunmaktadır. Bu rapor, Eylül 2013’te Sebhe, Ubari ve Murzuk kentlerindeki askeri yetkililer ve siyasiler  ve 2012, 2013 ve Ocak 2014’te Trablus, Bingazi, Niamey ve Agadez kentlerindeki güney Libya topluluklarının temsilcileriyle gerçekleştirilen röportajlara dayanmaktadır.