Aberystwyth Üniversitesi, Uluslararası Politika bölümünde doktora öğrencisi ve Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde araştırma görevlisidir. Kurşun, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde “Looking Into Sykes-Picot Order: Intra-Regional Dynamics in the Making of Modern Middle Eastern Borders” başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Akademik ilgi alanları arasında İngiliz okulu, küresel yönetişim, bölgesel toplumlar, ve Türk dış politikasının teorik analizi ve Ortadoğu yer almaktadır. Kurşun, Violent Non State Actors and the Syrian Civil War (2018, Springer) adlı kitabın editörlerindendir ve makaleleri International Journal, Global Politics, International Politics ve Third World Quarterly dergilerinde yayınlanmıştır. Küresel Çalışmalar Platformu’nun kurucu direktörlüğünü yürüten Kurşun, Rising Powers Quarterly dergisinde editörlük yapmaktadır. Kurşun, Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği üyesidir.