Cihat Battaloğlu araştırmacı  olarak çalışmaktadır. Daha önce Katar Üniversitesi-Körfez Araştırmaları Merkezi’nde çalışmıştır ve aynı üniversitede Körfez Çalışmaları alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışmaları Körfez Siyaseti ve güvenliği, özellikle bölgedeki siyasi geçiş üzerine yoğunlaşmaktadır.