Ferit Belder İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora öğrencisidir. Sırasıyla 2011 yılında Marmara Üniversitesi’nde lisans, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi ve 2016 yılında SOAS’ta (School of Oriental and African Studies) yüksek lisans derecelerini tamamlamıştır. Doktora araştırmasında İsrail’deki din, kimlik ve güvenlik ilişkisini toplumsal güvenlik perspektifinden çalışmaktadır. Hali hazırda doktora araştırmasını İsrail’de Bar-Ilan Üniversitesi’nde sürdürmektedir.