Başarısız Devlet Olgusu ve Terörizm İlişkisi: Somali- Eş Şebab Örneği başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans derecesini alan Gözde Söğütlü çatışma çözümü ve uyuşmazlık analizi alanında İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimine devam etmektedir. Afrika kıtası üzerine araştırmalarda bulunan yazarın akademik ilgi alanları arasında terörizm, güvenlik ve radikalleşme konuları yer almaktadır.