Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Neslihan Kuran, Ankara Üniversitesi Dinler Tarihi Bölümü’nde doktorasına devam etmektedir. Evrensel Yahudi Birliği (Alliance Israelite Universelle) teşkilatı üzerine yaptığı yüksek lisans çalışmasının ardından Kuran, 2008’de Sudan, 2011’de Ürdün, 2015 yılında Filistin’de çalışmalar gerçekleştirmiştir. Şuan Amerika’da bulunmaktadır. Florida International University’de TUBİTAK araştırmacısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışma sahası: siyasal Yahudilik, ırk-etnik kimlik, medya ve din.