Kuşkusuz Hariri’nin istifası üzerine yapılan farklı yorumların ortak noktası, Lübnan siyasetindeki gelişmeleri büyük ölçüde bölgesel düzeydeki siyasî ve askerî rekabetlerden yola çıkarak açıklama gayreti içinde olmasıdır. Lübnan siyasetinde neredeyse tüm aktörlerin nüfuzlarını ve meşruiyetlerini dış desteğe dayandırma alışkanlığı ve Lübnan’ın bölgesel krizler karşısındaki kırılgan yapısı dikkate alındığında bu yorumları yok saymak mümkün değildir. Bununla birlikte istifa kararını sadece bölgesel düzeydeki rekabetlerin bir neticesi olarak değerlendirmek ve bilhassa son bir yıl boyunca Lübnan iç siyasetinde tartışılan siyasî ve iktisadî meseleleri dikkate almamak istifa sonrası ortaya çıkacak gelişmelerin seyrini anlama konusunda bir eksiklik yaratacaktır. Bu bağlamda Hariri’nin istifa kararını değerlendirirken bölgesel düzeydeki rekabetler ile Lübnan içindeki meseleleri birlikte ele almak bir zorunluluk haline gelmektedir.