Etiyopya 2015 seçimleri, Cumhurbaşkanı Meles Zenawi’nin ölümü (2012) -ve 1995’teki kuruluşunun üzerinden 25 yıl geçmesinin- ardından, siyasal rejimin değişim sağlama gücünün boyutunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu çalışma, seçimlerin, “etnik federallik” üzerine kurulu olan siyasal sistemin ana sütununu teşkil etmesi itibarıyla “Tigran Halk Kurtuluş Cephesi”/“Etiyopya Halkın Devrimci Demokratik Cephesi” birliği üzerindeki yansımasını analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Zenawi’nin 2012’de vefatı üzerine Etiyopya’nın ve 20 yıllık bir süredir siyasal sistem bütünlüğünün omurgasını teşkil etmesi hasebiyle Devrimci Cephe’nin geleceği konusunda bir endişe belirdi. Oysa Etiyopya siyasetinin tanıklık ettiği karışıklıklar ve krizlere rağmen Zenawi, birleşik bir devlet vizyonunu geliştirme konusunda başarılı oldu.

Etiyopya’nın siyasal sistem yapısını ortaya koyması itibarıyla, Mayıs 2015 seçimlerini sonuçları bağlamında ele almanın önemi ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan konu, seçim sonuçlarındaki yönelimlerin, “Devrimci Cephe” birliğinin bütünlüğünün ve partiler arası rekabetteki değişimin araştırılması noktasından hareketle incelenecektir.