İngiltere, Osmanlı’nın çöküşünden sonra Basra Körfezi’ndeki nüfuzunu artırdı ancak bu kez bölgede müttefiki ABD ile karşı karşıya geldi. Amerikan şirketlerinin Irak’tan sonra zamanla Arabistan ve İran’daki petrol piyasasına girme teşebbüsleri, İngilizlerin Körfez’deki çıkarlarının idaresini zorlaştırmaya başladı. 1950’li yıllarda Suudi Krallığı, Umman Sultanlığı ve Abu Dabi Emirliği arasındaki sınır ihtilafları, iki Anglo-Sakson ülkenin şirketleri arasında yaşanan rekabetten bağımsız değildi.