İsrail’de Haredi siyasal partiler, modern Yahudi devleti ideasını toptan reddeden anti-Siyonist gruplar ile devlete bir kurtuluş müjdecisi rolü biçen Dindar Siyonizm arasında konumlanmaktadırlar. Bu konumlanma deklarasyon ile pragmatizm arasında bir Haredi siyasal söylemi ve eylemini ortaya çıkarmaktadır. Önce modernite, sonrasında Siyonizm’e verilen tepkiler ile korumacı bir kimlik ve toplumsal örgütlenme olarak ortaya çıkan Haredi siyaseti, İsrail’de din-devlet ilişkilerini kuran dini statüko içerisinde birtakım toplumsal özerkliklerini elde edebilmişlerdi. Tarihsel süreç içerisinde dini-statükonun yapısının bozulması ise Haredi siyasi partilerini kimlik-güvenlik ekseninde İsrail siyasetinde öne çıkarmıştır. Bu minvalde Yeşiva öğrencilerinin statüsü, eğitim özerkliği, Yahudiliğe geçiş ve Şabat günü düzenlemeleri örneklerinde İsrail’deki ana akım Haredi siyasi partiler olan Yahadut HaTora ve Şas Partisi’nin İsrail’de siyasi sistem içerisindeki konumları, birbirleriyle ilişkileri ve Yahudi kimliği ile kurdukları ilişki karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır.