Bu seminerde Kalust Gülbenkyan, Türk Petrol Şirketi ve bu şirketin faaliyetleri ele alınmıştır. Malum olduğu üzere, petrol son yüzyılda özellikle Ortadoğu’daki devletlerin şekillenmesinde en önemli faktörlerden biri olmuştur. On dokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren bölgedeki petrolün verimliliğinden haberdar olan Avrupalı ve Amerikalı büyük petrol şirketleri, bölge petrolüne hissedar olmak için mücadeleye girişmişlerdir. Müteaddit müracaatlar fayda vermeyince zaman zaman gayr-i hukuki teşebbüslerde dahi bulunulmuştur. Türk Petrol Şirketi kurulduktan sonra Said Halim Paşa’nın bir mektubuna istinaden şirket, bölge petrolünü işletme imtiyazını aldığını iddia etmiştir. Irak Hükümeti kurulmasıyla birlikte bu imtiyaz, imzalanan bir antlaşmayla resmen Türk Petrol Şirketinin olmuştur. 1928 yılında ise Amerikalı şirketler de Türk Petrol Şirketine dâhil edilmek suretiyle petrole ortak hale gelmişlerdir. Bütün bu olayları ve bu gelişmelerin içerisinde Gülbenkyan’ın rolünü tartışarak, Gülbenkyan’ın hayatı üzerinde durulmuştur.