Afrika kıtasının orta batı bölümünde, farklı kültürlerin kesiştiği bir konumda yer alan Kamerun barındırdığı 250’den fazla etnik grubu, doğal kaynakları ve farklı iklimleri ile Afrika Minyatürü (Afrique en miniature) olarak tanımlanmaktadır. Kuzeyden İslam ve Güneyden Hristiyanlık etkisinin yanı sıra 1884’ten 1960-1961 yıllarına kadar önce Almanlar ve sonra Fransızlar ve İngilizlerin idaresi altında kalan Kamerun toplumu, bölgeden bölgeye değişiklik gösteren çok çeşitli kültürlere sahiptir. Kamerun’da, kültür çeşitliliğinden dolayı halk arasında zaman zaman Frankofon-Anglofon, Kuzeyli-Güneyli, Müslüman-Hristiyan gibi dondurulmuş çatışmalar hissediliyor olsa da Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan ve birçok Afrika ülkesinde görülen dinî, kültürel ve ya etnik iç savaşlar bugüne kadar yaşanmamıştır. Ancak bu dondurulmuş çatışmaların en önemlisini Frankofonlar ve Anglofonlar arasındaki sorunlar oluşturmakta ve bu çekişmenin tohumları 1961 yılında atılmış olmasına rağmen Kamerun’da bu konu hakkında hala net bir çözüme ulaşılamamıştır.

Bu gerginliğin en son yansıması olarak, Kasım 2016’da Kamerun’un Anglofon bölgelerinde grev ve protestolarla patlak veren kriz o günden bu yana artarak yaygınlaşmıştır. Anglofonların öğretmenlerin ve avukatların haklarını talep etmesi ile başlayan krizden bugüne söylem değişime uğramış ve artık Anglofonlar tam bağımsız veya hiç olmazsa 1961-1972 tarihleri arasında uygulanmış olan federal sisteme geri dönüş çağrısında bulunmaktadırlar. Aslında bu konu bilinen bir meseledir ve yıllardır Afrika ve Batı literatürüne yansımasına rağmen donmuş/dondurulmuş bir sorun olması dolayısıyla da Kamerun hükümetince ihmal edilmiştir. Türkiye’deki literatüre baktığımız zaman Afrika çalışmaları yetersiz olduğu gibi Kamerun’daki Anglofon meselesi de nerede ise hiç bilinmemektedir. Bu durum değerlendirmesinde bu sorunun tırmanmasının arkasında yatan ana faktörleri inceleyerek muhtemel çözüm yollarına dair bazı tekliflerde bulunacağız. Tabii bu sorunun daha iyi anlaşılması için öncelikle sorunun arkasında yatan tarihsel nedenler yani Almanya Fransa ve İngiltere’nin Kamerun’da uyguladıkları sömürgecilik politikalarına değinmek gerekmektedir.