Lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde tarih alanında doktora eğitimine devam etmektedir. Osmanlı dönemi Filistin’i üzerine araştırmalarına devam etmektedir. Osmanlı Filistininde Bir Sancak: Akka ismiyle yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Aynı zamanda Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (ORDAF) üyesidir.