Lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisans tezi olarak hazırladığı Akkâ’nın idari ve sosyo-ekonomik yapısı: 1864-1918 başlıklı çalışmasını Osmanlı Filistininde Bir Sancak: Akka ismiyle 2016’da kitap olarak yayınladı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde yürüttüğü doktorasını ise Osmanlı Kudüs’ünde idari dönüşüm: Yönetim ve mülkiyet (1872-1917) başlıklı teziyle 2022 yılında tamamladı. Osmanlı dönemi Filistin’i üzerine araştırmalarına devam etmektedir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi’nde uzman olarak görev yapmasının yanında Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (ORDAF) üyesidir.