Naci Tikici, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde doktora öğrencisidir.