İran’ın bölge ülkeleri ile olan ilişkileri daha doğrusu problemleri genel olarak İran’ın Şiilik üzerinden geliştirdiği yayılma politikaları üzerinden incelenmektedir. Çoğu kere Ortadoğu ülkeleri de kendi ikili veya çok taraflı ilişkilerinde veya müttefiklerinden soruna böyle bakılmasını istemektedir. Tabii olarak çapraz ilişkilerde beklenmeyen uyumsuzluklar ve anlayış farkları ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz bunun ana nedenlerinden biri İran’ın vazgeçilmez enerji rezervleridir.