Bu raporda, İngilizce literatür, Arapça kaynaklar ve doğrudan görüşme ve gözlemler kullanılarak, Libya’daki İslamcı hareketlere ve 17 Şubat devrimi sonrasındaki gelişimine özet bir projeksiyon tutulmuştur. Diğer Arap ülkelerine nazaran toplumsal doku açısından  oldukça mütedeyyin olan ve siyasal sistem olarak devrik lider Albay Muammer Kaddafi döneminde dahi bu dokunun muhafaza edildiği Libya’da, bölgedeki İslami hareketler ile birlikte gelişen İslami hareketlerin ülkeye dair çözüm önerilerini tespit etmek oldukça güçleşmektedir. Bu nedenle bu raporda İslamcı hareketlerin devrimden önceki örgütlenme süreci ve devrimden sonra siyasal arenada kendilerini konumlandırma biçimleri üzerinde yoğunlaşılmıştır.

Bu bağlamda, Libya’daki İslami hareketler üç ana başlık altında: Müslüman Kardeşler, Libya İslam Savaşçıları Cemaati ve Selefilik incelenerek, devrimden önceki ve sonraki süreçte siyasal ve dini duruşları ele alınmıştır. Müslüman Kardeşlerin, Libya dışındaki İslamcı muhalefet ile ilişkisi, Libya Ulusal Kurtuluş Cephesi ile ilişkisi ve uluslararası Müslüman Kardeşler hareketi ile bağlantısı değerlendirilerek, devrim sonrası kurulan Adalet ve İnşa Partisi ile ilişkisi irdelenmiştir. Adalet ve İnşa Partisi’nin siyasi arenadaki durumu, partileşen Libya İslam Savaşçıları cemaati ile siyasi ilişkisi ele alınmıştır. Libya İslam Cemaati’nin kuruluş ve gelişim aşamasında küresel cihadcılıktan ne şekilde etkilendiği, devrim sürecinde nasıl tavır takındığı ve son yaşanan siyasi gelişmeler içindeki yeri değerlendirilmiştir.