2009 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisan eğitimini tamamladı, hali hazırda Marmara Üniversitesi Tarih Bölümde başladığı doktora eğitimine Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde devam etmektedir. 2012’de Anadolu Ajansı temsilcisi olarak Libya’ya giden Kekilli, 2013 yılı itibarıyla Libya’da faaliyet gösteren bir Türk şirketinde yönetici olarak çalıştı. 2015 yılında Türkiye’ye dönerek uluslararası basın kuruluşları için Arapça-Türkçe tercümanlık yaptı. Libya üzerine çok sayıda akademik ve politik makelesi olan Kekilli, Libya’yı merkeze alarak Batı Arap Dünyası üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Libya tarihi, siyaseti, ekonomisi, Kuzey Afrika’da devlet dışı silahlı gruplar ve cihadi gruplar ve cihadi grupların ideolojik söylemi üzerine yoğunlaşmaktadır.