2014 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 2019 yılında aynı üniversitenin Yakınçağ Bilim Tarihi Dalı’nda “Muaddel Latin hûrufiyle Elifbâ-yı Türkî Projesi adlı eserin transkripsiyon ve değerlendirmesi” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. ORDAF’ın 2016 yılındaki Ortadoğu Okulu programından sertifika aldı.