2011 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilimdalı’nda Abdüllatif Subhi Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri (1818-1886) isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Ortadoğu coğrafyası ve biyografi çalışmaları ilgi alanlarındandır. Aynı zamanda Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (ORDAF) üyesidir.