İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede “Suriye’de Sünni Muhalif Hareket Olarak İhvan-ı Müslimin” başlığıyla yüksek lisans eğitimini, “Cebel-i Lübnan’da Osmanlı Devleti’nin Mezhep Politikası ve Hukuki Uygulamalar (1839-1914)” başlığıyla doktora eğitimini tamamladı. Geleneğin Hukuku Osmanlı’nın Adaleti: Dürziler ve Maruniler adlı bir kitabı bulunmaktadır. Lübnan özelinde Ortadoğu’da mezhep-siyaset ilişkisi bağlamında çalışmalarını sürdürmektedir.